Newsletter

Tímové súťaže

Na bežeckej sérii Behaj lesmi si môžeš užiť jedinečnú atmosféru pretekov v spoločnosti tvojich kamarátov. Čo sú to Tandem a VoltaRunners tímy a ako ich môžeš vytvoriť?

Tandem – pre dvojice

Pravidlá Tandemu sú jednoduché. Utvorte tím v zložení muž - žena v ľubovoľnom vzájomnom vzťahu (napr. kamarát - kamarátka, partner - partnerka, manžel - manželka, otec - dcéra, matka - syn, kolega - kolegyňa, spolužiak - spolužiačka) a rozhodnite sa, kto z vás pobeží dlhšiu trať a kto kratšiu. Víťazí dvojica s najnižším súčtom časov. Ale o svoj čas sa nemusíš báť, pretekári v tímovej súťaži Tandem sú súčasne hodnotení aj v individuálnych pretekoch jednotlivcov. Podrobnejšie pravidlá nájdete nižšie.

VoltaRunners – pre väčšie tímy

VoltaRunners tímy majú za úlohu utvoriť čo najpočetnejšiu partiu. Každý z vás si volí trasu, ktorá mu najviac vyhovuje. Oproti Tandemu je ale cieľom VoltaRunners dosiahnuť čo najvyšší súčet časov. Nie je nevyhnutné zabehnúť trasu pretekov čo najpomalšie, ale významným faktorom je čo najvyšší počet členov tímu. Výhodou je, že počet členov tímu nie je nijako obmedzený. Podrobnejšie pravidlá nájdete nižšie.

Na čo nezabudnúť?

 • V tímových súťažiach sa preteká pre všetky preteky zvlášť (nie v rámci celej série Behaj lesmi)
 • Do tímovej súťaže je možné sa prihlásiť najneskôr do stredy pred pretekmi.
 • Pri registrácii na mieste už nebude možné tvoriť ani upravovať tímy.
 • Ak v súťaži Tandem nedokončí jeden z vás preteky, ste diskvalifikovaní. Vo VoltaRunners tímoch sa počítajú časy len tých pretekárov, ktorí preteky dokončia.

Ako sa prihlásiť?

Najskôr sa každý člen tímu musí zaregistrovať a zaplatiť štartovné na Sportid.info Následne vytvorte v záložke moje prihlášky Tandem/tím vo svojom účte a pozvite kamarátov/ ... alebo prijmite pozvanie do tandemu alebo tímu. Tandem či tím môže byť otvorený (bez potvrdenia) alebo uzavretý (na vyžiadanie).

PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIU TANDEM

 • Tímovej súťaže Tandem sa smie zúčastniť dvojica pretekárov opačného pohlavia v ľubovoľnom vzájomnom vzťahu (napr. kamarát - kamarátka, manžel - manželka)
 • Obaja členovia tímu musia byť starší ako 15 rokov.
 • Každý z dvojice beží inú trasu pretekov, tj. jeden beží dlhšiu trasu (napr. 22 km), druhý kratšiu (napr. 10 km).
 • Ak pobežia obaja členovia tímu Tandem rovnakú trasu pretekov, budú diskvalifikovaní z tímovej súťaže Tandem a bude sa im počítať poradie len v pretekoch jednotlivcov.
 • Ak jeden z dvojice tímu Tandem preteky nedokončí, bude dvojica diskvalifikovaná z tímovej súťaže Tandem. Pretekári budú hodnotení individuálne v pretekoch jednotlivcov.
 • Pretekári v tímovej súťaži Tandem sú súčasne hodnotení aj v individuálnych pretekoch jednotlivcov.
 • Poradie v tímovej súťaži Tandem sa určuje podľa súčtu časov oboch pretekárov.
 • Cieľom je dosiahnutie čo najnižšieho súčtu časov.

Ceny

 • Prvé tri dvojice v tímovej súťaži Tandem budú ocenené.

Termín pre prihlášky

 • Do tímovej súťaže Tandem sa môžu pretekári hlásiť na webových stránkach pretekov do uzatvorenia online registrácie, tj. do stredy pred pretekmi.
 • Do tímovej súťaže Tandem sa nie je možné hlásiť na mieste.

Úpravy tímov

 • Tímové dvojice v súťaži Tandem je možné upravovať do uzavretia registrácie, tj. 5 dní pred pretekmi.
 • Zloženie dvojíc v tímovej súťaži Tandem nie je možné upravovať na mieste.

PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIU VOLTARUNNERS

 • Počet členov tímu pre tímovú súťaž VoltaRunners nie je nijako obmedzený.
 • Tímovej súťaže VoltaRunners sa môžu zúčastniť všetci pretekári starší ako 15 rokov.
 • Jednotliví členovia daného tímu môžu bežať ľubovoľnú trasu, tj. nezáleží na tom, či zvolia dlhšiu trasu či kratšiu trasu 
 • Ak jeden, alebo viac členov tímu, nedokončia v súťaži VoltaRunners preteky, tím nie je diskvalifikovaný. Do výsledkov sa započítajú len časy tých pretekárov tímu, ktorí preteky dokončia v časovom limite pre dobehnutie.
 • Pretekári v tímovej súťaži VoltaRunners sú súčasne hodnotení aj v individuálnych pretekoch jednotlivcov.
 • Poradie v tímovej súťaži VoltaRunners sa určuje podľa súčtu časov všetkých členov tímu.
 • Víťazí tím s najvyšším súčtom dosiahnutých časov.
 • Nie je teda nevyhnutné ubehnúť trasu pretekov čo najpomalšie, významným faktorom je čo najvyšší počet členov tímu.

Ceny

 • Tím s najvyšším súčtom dosiahnutých časov bude ocenený.

Termín pre prihlášky

 • Do tímovej súťaže VoltaRunners sa môžu pretekári hlásiť na webových stránkach pretekov do uzavretia registráciou, tj. do stredy pred pretekmi.
 • Do tímovej súťaže VoltaRunners sa nie je možné prihlásiť na mieste.

Úpravy tímov

 • Tímy v súťaži VoltaRunners je možné upravovať do uzavretia registrácie, tj. do stredy pred pretekmi.
 • Zloženie tímov v súťaži VoltaRunners nie je možné upravovať na mieste.

 

Voltaren

HLAVNÍ PARTNERI

  Voltaren
  Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

  ON

PARTNERI

  Mastercard
  Sportisimo
  Centrum
  Enervit
  Nadace
  Fitness
  musli
  Malino Brdo
  Birell

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

  Markíza

MEDIÁLNI PARTNERI

  Pravda
  tasr
  Behame.sk
  štiavnické noviny
  Beh.sk
  running
  Rungo
  trenujeme
  s Dětmi

Oficialni dodávatelia

  Johnny Servis
  Žaket
  CAT CUT
  Onlinesystem
  TKF
  Ecofis
  Lunys

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

  MŽP
  žilinský kraj
  bRATISLAVA
  bb kraj
  SOŠV
  bratislavský kraj

Spolupracujeme

  salamandra
  video
  Hike the world
  Z neba
  Liptov
  Štiavnica
  Devínská nová Ves
  solubrand
  Rozbehame Slovensko
Výživové okénko