TIPY NA VÝLETY

S naším zakladajúcim partnerom LESY SR sme si pre vás pripravili pár zaujímavých odporúčaní na pekne strávený čas so svojou lesnou svorkou v miestach našich pretekov (ak by vám náhodou behanie nestačilo).

Pozri sa na naše tipy a vyraz na výlet!

1. lokalita

Lesnícky náučný chodník Pece

Viete, kto to boli huncokári? Ich život bol nerozlučne spätý s lesom. Hoci pôvodne pochádzali z bavorských a tirolských území, za vlády Márie Terézie sa usídlili v hornatej malokarpatskej oblasti. Severozápadne od mesta Pezinok môžeme dodnes nájsť pripomienky ich osídlenia a pôsobenia v tunajších lesoch. 

Životom huncokárov a malebnými údoliami Malých Karpát až pod vysoký Čertov kopec Vás prevedie Lesnícky náučný chodník Pece (Pezinok). Srdečne Vás pozývame na návštevu 

Viac informácií o lokalite nájdeš tu 

 

 2.lokalita

Významné lesnícke miesto Letovisko Harmónia

Lokalita Harmónia neďaleko Modry je jednou z prvých lokalít na Slovensku, kde človek upriamil svoju pozornosť na rekreačný a liečebný potenciál lesa. Na rozhraní poľnohospodárskej krajiny a lesov Malých Karpát začal v roku 1868 správca modranských lesov Alexander Filípek v okolí svojho lesného úradu budovať lesné chodníky, mostíky cez potok a odpočívadlá s lavičkami. Oblasť sa postupne stala vyhľadávaným klimatickým letoviskom s viacerými vilami pre ubytovanie letných hostí. Dnes je Harmónia chatovou oblasťou a rekreačným zázemím neďalekej Bratislavy. Slávne minulé časy letoviska pripomínajú zachovalé vily a budova lesného úradu s pamätnou tabuľou a bustou Alexandra Filípeka.

Viac informácii o lokalite nájdeš tu 

 

 3. lokalita

Lesnícky náučný chodník Majdán a Významné lesnícke miesto Rybáreň Parina

Lesnícky náučný chodník Majdán začína v obci Horné Orešany a návštevníkov prevedie časťou Kuchynsko-orešanského krasu, kde môžu pozorovať viaceré zaujímavé krasové javy. Okolité lesné porasty sú zaradené do kategórie ochranných lesov s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Zastúpené sú v nich najmä dreviny buk lesný, hrab obyčajný, jaseň štíhly, javor horský, dub zimný a cerový. Náučná trasa návštevníkov privedie k rybárni, ktorú prevádzkujú LESY Slovenskej republiky ako Stredisko chovu rýb Parina. Základy rybného hospodárstva tu položil gróf Móric Pálffy v roku 1867. Lesníci dnes na Parine zabezpečujú chov rýb od ikier až po generačné ryby, chová sa pstruh dúhový a pstruh potočný.

Viac informácii o lokalite nájdeš tu a ešte viac informácii tu 

DEVÍN

1. lokalita


Lesnícky náučný chodník Šumiac – Kráľova hoľa


Slovenský raj a Kráľova hoľa toho možno na prvý pohľad nemajú až tak veľa spoločného. Zdanie však môže klamať. Práve pod Kráľovou hoľou, ikonickým vrchom Nízkych Tatier, pramenia štyri významné slovenské rieky. Medzi nimi je aj Hornád, ktorý významnou mierou formuje charakter Slovenského raja. Pre milovníkov turistiky nie je výstup na Kráľovu hoľu určite žiadnou neznámou. Ale vedeli ste, že výstupová turistická trasa z obce Šumiac je doplnená aj o lesnícke informačné tabule? Príďte sa naučiť niečo nové o lesných ekosystémoch a zažite Kráľovu hoľu spoločne s lesníkmi!

Viac informácii o lokalite nájdeš tu 

2. lokalita


Vodná nádrž Klauzy


Vodná nádrž Klauzy sa nachádza na hornom toku Bieleho potoka v Národnom parku Slovenský raj. Bola vybudovaná v 18. storočí a dnes je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Vodná nádrž dýcha lesníckou históriou, pretože vypúšťanie v nej zachytenej vody v minulosti umožňovalo splavovanie dreva dolu Bielym potokom až do Smižian. Od svojho vzniku nádrž prešla dvoma rekonštrukciami a v súčasnosti je obľúbeným cieľom turistov navštevujúcich Slovenský raj. Z hrádze nádrže sa naskytá krásny výhľad nielen na jej vodnú hladinu, ale aj na okolité husté lesy.

Lesu a turistike zdar!

SLOVENSKÝ RAJ
BACHLEDOVA DOLINA
VEĽKÁ FATRA
ČIČMANY
ŠTIAVNICKÉ VRCHY

ZAKLADAJÚCI PARTNER

  Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

  Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

  Craft

PARTNERI

  Continental
  Sportisimo
  Zatopek
  Česká mincovna
  thule
  Enervit
  DB Schenker
  Fitness
  royalbay
  Uvex
  Bachledka
  Malino Brdo
  Nadácia TV JOJ

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

  TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

  tasr
  Behame.sk
  Beh.sk
  running
  Rungo
  trenujeme

Oficialni dodávatelia

  Johnny Servis
  Žaket
  Onlinesystem
  TKF
  Ecofis

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

  bRATISLAVA
  MŽP
  žilinský kraj
  bb kraj
  bratislavský kraj
  PSK
  Košický samosprávny kraj
  Ružomberok

Spolupracujeme

  Čičmany
  salamandra
  Hike the world
  Liptov
  Štiavnica
  Upracme Slovensko
  Bratislava region
  OLO
  Bory mall
  Smartemailing
  Freelo